Main Menu

Unikátnost služby Varistar, kterou se liší od veškeré konkurence, je její komplexnost. Je postavena tak, aby vyžadovala co nejmenší administrativní, finanční i personální nároky na naše klienty. Čím se tedy nejvíce odlišujeme od konkurenčních firem? Poskytujeme komplexní řešení, které pokrývá všechny aspekty variabilních aplikací od sběru a zpracování dat, přes přípravu veškerých aplikačních map, až po instalaci a nastavení aplikační techniky.

Variabilní aplikace hnojiv (zejména dusíku) bývá většinou první variabilní aplikací, kterou farmy realizují. Přínos těchto aplikací je okamžitý a umožňují maximálně efektivní využití dusíku pro zvýšení výnosu i při stále přísnějších podmínkách nitrátové směrnice. Variabilní aplikace hnojiv vychází z toho, že je potřeba přistupovat k jednotlivým částem pole odlišně, podle toho, jaký výnosový potenciál se v jeho jednotlivých částech nachází.

Variabilní aplikaci lze využít i v oblasti přípravků na ochranu rostlin. V tomto případě se jedná o využtí například pro morforegulaci (variabilní či selektivní aplikace) či aplikaci různých druhů fungicidů v rámci jednoho honu (selektivní aplikace). Náročnost těchto aplikací je vyšší, ale o to zajímavější je jejich přínos, jak v úspoře vlastních přípravků, tak ve výnosové odezvě. Například snížením dávky morforegulátoru v horších zónách lze dosáhnout významného zvýšení výnosu.

Variabilní setí umožňuje zvýšit výnosy proměnlivou hustotou výsevku podle jednotlivých produkčních zón a jejich produkčních možností. Zkušenosti z praxe hovoří zcela jasně, že optimální volba výsevku dle výnosnosti produkční zóny má významný vliv na výnos i optimalizaci nákladů na osivo.

Díky kombinaci půdních rozborů s mapami relativního výnosového potenciálu lze efektivně doplňovat hnojivo tak, aby nevznikaly zóny s přebytkem nebo naopak nedostatkem jednotlivých živin. Jde o jediný systém, který se snaží jednotlivá pole vyrovnat z hlediska zásobenosti živinami při maximálním využití vložených investic do hnojiva.

Variabilní hloubka zpracování aktivního půdního profilu nebo rozrušení zhutněného podorničí sníží náklady na zlepšení vodního a vzdušného půdního režimu. Variabilní hloubku zanoření radliček či slupic lze stanovit na základě dat půdní vodivosti s následným zpracováním aplikační mapy pro variabilní zpracování půdy. Variabilní zpracování půdy má velmi pozitivní vliv také na spotřebu nafty i na opotřebení radliček.

Pro naše zákazníky jsme připravili portál Varistar, na kterém jsou uložena všechna data týkající se dané farmy a který je neustále doplňován o nové komponenty a funkcionality.

Původním účelem Portálu bylo zobrazování mapových podkladů - aplikačních map, map výnosového potenciálu, analýzy Smart Scouting nebo satelitních snímků. Postupem času se však Portál rozrostl o mnoho dalších funkcionalit, jako je tvorba aplikačních map a jejich online přenos do aplikační techniky, analýza historických výnosů nebo třeba plán hnojení. V neposlední řadě Portál na jedno kliknutí zpracuje všechny nutné podklady pro dotace na precizní zemědělství.

Zde si můžete přečíst zkušenosti našich klientů. Jak začínali s precizním zemědělstvím, co se jim osvědčilo a jak probíhá spolupráce se službou Varistar.

Klienti služby Varistar mohou pro variabilní aplikace zdarma využít terminály Varistar One nebo Varistar Direct.