Main Menu

NPK půdní senzor s výsledky rozborů do jedné minuty.

Varistar Soil 

 

Chcete získat informace o zásobenosti živinami na vašich polích? Chcete podrobnější rastr než je 3 nebo 5 hektarů? Máme pro Vás řešení!

Půdní NPK senzor Varistar Soil umí během minuty změřit obsah dusíku, fosforu a draslíku v půdě a stanovit její pH, vlhkost a půdní vodivost. Naměřená data jsou online odeslána do portálu Varistar, kde jsou převedena do podoby mapy zásobenosti živinami.

 

 

Neomezený počet měření

V počtu měření se nemusíte nijak omezovat, jejich množství je jen na Vás! Měřená data jsou normalizována na základě výsledků měření vlhkosti a půdní vodivosti. 

 

Jednoduché ovládání

Sonda komunikuje přes mobilní aplikaci s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Stačí půdní senzor umísit do půdy a stisknout tlačítko zahájení měření. Po ustálení naměřených hodnot se odběr potvrdí a uloží. Jednotlivá odběrná másta jsou vyznačena na mapě a je možné zobrazit naměřené hodnoty. Každé měření je automaticky párováno s GPS souřadicemi, což umožňuje následné zpracování map zásobenosti.

 

Ideální rozmístění odběrných bodů

Četnost a rozmístění odběrných míst je čistě ve vašich rukou. Pokud budete chtít, můžete měřit hnodnoty po každém metru. V aplikaci je možné zobrazit mapu relativního výnosového potenciálu pro optimální rozmístění odběrných bodů v rámci jednotlivých zón. Systém nabízí možnost dopředu připravit jednotlivé body s odběrnými místy v portále Varistar a přenést je přímo do aplikace sondy. Obsluhu sondy aplikace navede na odběrná místa jednoduchá navigace.. 

 

Mapa zásobenosti živinami online

Na základě odebraných vzorků je vygenerována mapa zásobenosti živinami, která umožňuje provádět optimalizované základní hnojení fosforem a draslíkem nebo variabilní vápnění. Díky propojení s portálem Varistar je snadné využít naměřená data pro zpracování aplikačních map. Informace z měření slouží také jako průběžný monitoring zásobenosti živinami.

 

 Soil v zemi

 

Varistar Soil poskytujeme pouze zákazníkům služby Varistar. Při podpisu smlouvy na tři roky získají senzor k používání zcela zdarma. 

 

Potřebujete podrobnější informace? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.