Main Menu

Proč začít s variabilními aplikacemi?

Variabilní aplikace vycházejí z toho, že v rámci jednoho pole existují výnosové rozdíly. Tyto rozdíly jsou způsobovány vodním režimem v různých částech pole, množstvím dostupných živin, které jsou rostliny schopné přijímat, a rozdíly půdní struktury a profilů v rámci každého honu. Některé z vlivů, které způsobují výnosové rozdíly, ovlivnit můžeme, některé ovlivnit nelze. 

Co můžeme ovlivnit? Hodnotu pH, dodávku N, P, K, S a mikroprvků.

Co neovlivníme? Typ a strukturu půdního profilu, reliéf pole, přirozenou dodávku a pohyb vody v půdě. 

Rovnoměrné dávkování, které je zatím uplatňováno nejvíce, tedy znamená, že oblasti s vysokým výnosovým potenciálem dostávají nízké dávky hnojiva a tedy dochází ke ztrátě výnosu, naopak oblasti s nízkým výnosovým potenciálem jsou přehnojovány a dochází zde k plýtvání hnojivem. 

 

Proč se variabilní aplikace vyplatí?

Ze zkušeností našich klientů, z pokusů prestižních univerzit i z praxe v zahraničí jsou hlavními výhodami, proč variabilně aplikovat

  • zvýšení průměrného výnosu na hektar = vyšší zisk (Kč/ha)
  • snížení spotřeby přípravků na ochranu a výživu rostlin = nižší náklady (Kč/ha)
  • šetrnost k životnímu prostředí
  • zvýšení kvalitativních parametrů produkce

Všechny tyto skutečnosti tedy přispívají ke zvýšení zisku farmy.

Co Vám přináší Varistar?

Z naší zkušenosti víme, že mnoho pokusů o variabilní aplikace skončilo nezdarem. Variabilní aplikace vyžadují znalosti jak agronomie a mechanizace, ale také znalosti informačních technologií. Současně neúměrně zatěžují jak agronoma, tak obsluhu strojů, kteří se musí učit nové věci mnohdy metodou pokus omyl, časté je také špatné nastavení terminálu nebo neodborný zásah v průběhu aplikace. Výsledkem tak není očekávané zvýšení výnosu a zisku, ale naopak jeho snížení, a zvýšená operativní zátěž.

Služba Varistar tato všechna rizika eliminuje. Zavedení systému Varistar neznamená dodatečnou operativní zátěž a ve většině případů neznamená ani nutnost investic do nových rozmetadel, postřikovačů či secích strojů. Většina dnešní techniky je již s variabilními aplikacemi kompatibilní. V rámci služby Varistar navíc zdarma poskytneme terminál Varistar One nebo Varistar Direct!

Header6

 

Jak to funguje?

Srdcem služby Varistar je informační systém, který na základě agrotechnických požadavků našich klientů připravuje aplikační mapy pro jednotlivé hony. Naše komplexní služba zajistí, abychom měli společně pod kontrolou vše od zajištění maximálního množství dostupných informací o Vašich polích, přípravu a zadání aplikační dávky, přes její úspěšné provedení na příslušném honu až po zpracování a vyhodnocení veškerých dat pro zlepšení budoucích výnosů. Případné problémy během aplikací je možné řešit na dálku převzetím obrazovky terminálu. Vše je připraveno tak, abyste Vy dělali svoji práci jako doposud, bez dodatečné operativní a personální zátěže, a Varistar se postará o vše potřebné v oblasti variabilní aplikace pro zvýšení ziskovosti Vašeho hospodaření.

Schéma služby Varistar