Main Menu

Tu si môžete prečítať skúsenosti našich klientov. Ako začali s presným poľnohospodárstvom, čo sa im osvedčilo a ako prebieha spolupráca so spoločnosťou Varistar.

 

Súhrnné výsledky pokusov v rokoch 2020-2023


Nechcete sa preberať jednotlivými štúdiami? Stiahnite si prehľad výsledkov pokusov s variabilnými aplikáciami za posledné štyri roky. V prehľade nájdete výsledky pokusov, ktoré porovnávajú uniformné a variabilné aplikácie v rôznych plodinách a podnikoch za niekoľko rokov. Niekoľko výsledkov je aj z pokusov, ktoré boli zamerané na možné zníženie celkovej hladiny aplikovaného dusíka.

 

2023

AGRA Řisuty, s.r.o.

Agra Řisuty

Prípadová štúdia - Porovnanie výnosov pri variabilnom hnojení a výseve pšenice ozimnej.

 

AGRO PERTOLTICE, a.s.

pertoltice.png

Prípadová štúdia - Porovnanie uniformného siatia a výživy s variabilne vykonanými aplikáciami v kukurici. Na štyroch pokusných honoch bolo dosiahnuté priemerné zvýšenie výnosu o 9,32 %. Ďalšie zvýšenie zisku prinieslo zlepšenie kvalitatívnych parametrov siláže: zvýšenie obsahu sušiny aj škrobu v častiach, na ktorých boli variabilné aplikácie využité.

 

2021

Pokusy v sezóne 2020/2021 sa zamerali najmä na zníženie aplikovanej dávky dusíkatých hnojív a vplyv tohto zníženia na úrodu. Nájdete tu aj štúdie porovnávajúce výhody variabilnej aplikácie v porovnaní s jednotnou aplikáciou.

 

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Agrospol Malý Bor

Prípadová štúdia - Vplyv zníženia objemu variabilne aplikovaných dusíkatých hnojív na výnos v porovnaní s uniformnou aplikáciou v pšenici ozimnej

 

Statek Kumberk, s.r.o.

Statek Kumberk

Prípadová štúdia - Vplyv zníženia objemu variabilne aplikovaných dusíkatých hnojív na výnos v ozimnej pšenici a repke

 

Ďalšie prípadové štúdie v českom jazyku nájdete tu.